Stroomgebieds- en afvoerhydrologie

De waterhuishouding van stroomgebieden heeft betrekking op de processen die plaatsvinden tussen neerslag en afvoer. Het zijn de processen die we middels maatregelen proberen te beïnvloeden. Voor de ontwatering gaat het hierbij vooral om de interactie tussen grond- en oppervlaktewater. Bij de afwatering gaat het vooral om de hydraulische eigenschappen van het oppervlaktewatersysteem. Binnen AtlaTerra is veel kennis over de hydrologie van stroomgebieden en de factoren die bepalend zijn voor de gebiedsafvoer en de hiermee samenhangende wateroverlastproblematiek. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties:

  • Van neerslag naar afvoer: Gaast, J.W.J. van der (2022). Van neerslag naar afvoer in: V-focus, jaargang 19, nr 2, pag. 6 - 12.
  • Anticiperend watermanagement is verder kijken: Gaast, J.W.J. van der (2021). Anticiperend watermanagement is verder kijken in: V-focus, jaargang 18, nr 5, pag. 8 - 11.
  • Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken: Gaast, J.W.J. van der, H. Th. L. Massop, H.R.J. Vroon en I. G. Staritsky (2007). Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken; in: H2O, nr19, pag 65-68.
  • Reconstructie van de historische hydrologie: Gaast, J.W.J. van der en H. Th. L. Massop (2007). Reconstructie van de historische hydrologie. H2O (7). p.36-40.
  • Zoek-Ruimte voor waterberging: Gaast J.W.J. van der, 2002. Zoek-Ruimte voor waterberging; GISSurf, een GIS-methodiek voor het bepalen van zoekgebieden voor waterberging. Alterra-rapport 281. Wageningen.