Systeemanalyse

Systeemkennis over de fysische omstandigheden van onze fysieke leefomgeving is onontbeerlijk. Het is het startpunt voor monitoring, modellen, verklaringen, geschiktheden en maatregelen. Zonder systeemkennis over de hiërarchische structuren, de verschillende schaalniveaus en ruimtelijke interacties die een belangrijke rol spelen in het fysieke domein is een goede interpretatie van meetgegevens en modellen vaak niet adequaat. Binnen AtlaTerra is veel kennis over het functioneren van het hydrologische systeem en de betekenis hiervan voor de verschillende gebiedsfuncties en de interactie tussen deze functies. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties: