Monitoring

Meten is weten mits we weten wat we meten. Metingen worden logischerwijs veelvuldig gebruikt om benodigde parameters te inventariseren, modellen op te kalibreren of overschrijdingen te detecteren. Voor al deze toepassingen is het van belang meetlocaties zodanig in te richten dat deze passen bij het meetdoel. Hiervoor is kennis van het systeem en processen die een belangrijke rol spelen onontbeerlijk. Binnen AtlaTerra is veel ervaring met het het opzetten van meetsystemen, meetnetoptimalisatie en het interpreteren van meetgegevens. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties: