Landbouwwaterhuishouding / Agrohydrologie

Agrohydrologie is het deel van de landbouwwaterhuishouding dat zich specifiek richt op de relatie tussen water en de (landbouwkundige) plantengroei op het aardoppervlak. Het is een bepalende factor voor landbouwkundige schade met de bodem als tussenschakel. Het is de bodemgesteldheid die zowel het vocht leverend vermogen als de zuurstofstress voor de plant bepalen. Binnen AtlaTerra is veel kennis op het gebied van agrohydrologie in relatie tot landbouwkundige schade als gevolg van waterwinningen of vernattingsprojecten. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties: