Grondwatertrap

Inzicht in grondwaterstanden is van groot belang voor de inrichting, het beheer en de kwaliteit van het landelijk gebied. Het niveau van het grondwater wordt in meer of mindere mate door neerslag en verdamping beïnvloed. Hierdoor is het grondwaterniveau voortdurend aan verandering onderhevig. Om de betekenis van deze fluctuatie in het grondwaterniveau voor het landgebruik te kunnen karakteriseren worden deze fluctuaties samengevat in een grondwaterregime en hiermee samenhangende grondwatertrap. Binnen AtlaTerra is veel ervaring met het interpreteren en karakteriseren van het grondwaterregime en Gt-actualisatie teneinde een goede vertaalslag naar potenties voor natuur en landbouwkundige schade te kunnen maken. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties:

In bovenstaande publicatie is de totstandkoming van de landsdekkende geactualiseerde Gt-kaart beschreven.

De actuele Gt-kaart (GIS-bestanden) kunt u hier downloaden