Geohydrologie

Grondwaterhydrologie is het raakvak tussen geologie en water en wordt ook wel geohydrologie of hydrogeologie genoemd. Het is het deel van de hydrologie dat zich bezig houd met de stroming van grondwater in de ondergrond. Voor deze stroming is de geologische en bodemkundige laagopbouw in de ondergrond van cruciaal belang. Deze laagopbouw en de eigenschappen van deze lagen bepalen de stroming in de ondergrond. Geohydrologie is dan ook het uitgangspunt voor watersysteemanalyses en grondwaterstromingsmodellen. Binnen AtlaTerra is veel kennis over de Nederlandse bodem en geohydrologische opbouw alsmede de eigenschappen van de ondergrond van Nederland. Voor nadere informatie wordt verwezen naar onderstaande publicaties: